Nieuws

Nieuws over de stichting en de Friese molens

50ste Nationale Molendag op 13 en 14 mei!

Geplaatst door sitebeheer on 11 mei 2023

Kom naar de molen!

Op 13 en 14 mei 2023 is het weer VriendenLoterij Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Honderden wind- en watermolens in heel Nederland openen hun deuren om bezoek te ontvangen. Ook moelns van De Fryske Mole doen mee als het lukt. Dag en tijd staan in de link hieronder.

De eerste Nationale Molendag was in 1973, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van De Hollandsche Molen. Dit jaar bestaat de vereniging 100 jaar.

Klik hier, om te zien welke molens open zijn op Nationale Molendag!

 

Lezen
sitebeheer50ste Nationale Molendag op 13 en 14 mei!

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

Geplaatst door sitebeheer on 21 april 2023

Onze Beabuorster Mole heeft op 17 en 18 juni een heel speciale extra functie. Dan is deze molen en bijbehorend molenaarshuisje bij Tjerkwerd het decor van openluchtspel ‘Ja, no Hyke?’

Hieronder de omschrijving van de enthousiaste organisatie van dit locatie-theater. (We hebben het in het Fries gelaten omdat het zo mooi geschreven is).

Unyk lokaasje-teater by de Beabuorstermole yn Tsjerkwert. De poldermole dy’t al jierren ynsetten wurdt yn de striid tsjin it wetter en sûnt 1882 pronket op buorskip Beabuorren.

It ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan mûnders-pear Wyberen en Hyke Koopmans. Buorjonge Jouke Hylkema sei eartiids -De Beabuorstermole- it plak dêr’t alles him ôfspilet, wie in plak dêr’t de wetten fan ienfâld en ôfsûndering hearsken. Teminsten, sa fielde dat oan.

Wybrigje hâld in sprekbeurt. It giet oer: Molens! De hjoeddeistige bern hawwe der net safolle mei. Molens binne bo-o-o-ring. As dochs net? We sjogge Caspar de Robles dy’t de boeren foarhâld, it is dykje of hingje. It Wetterskip wat net sa heech opjout fan dizze poldermole.

Wat stiet ús te wachtsjen mei de feroarings fan it klimaat? Is de mole fan weardeleaze mearwearde, of hawwe we him yn de takomst bot nedich? Leare wy fan de skiednis, of tinke wy dat it ús net oerkomt?

Iepenloftspul ‘Ja no Hyke’ juni 2023

Meer informatie of kaarten kopen? Klik hier!

Lezen
sitebeheerDe Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

De Hollandsche Molen 100 jaar

Geplaatst door sitebeheer on 21 april 2023

De Fryske Mole feliciteert De Hollandsche Molen met haar 100 jarig bestaan in 2023.

In dit jubileumjaar van De Hollandsche Molen zijn er  een aantal extra’s op touw gezet. Op molen De Ster in Utrecht is een festival over molens. Molen De Ster is ook de 100e molen die voorzitter Nico Papineau Salm in de aanloop naar het 100-jarig bestaan van de vereniging molens bezoekt. De voorzitter van De Hollandsche Molen heeft tijdens deze uitdaging, de 100 molens-toer, gereisd per trein en fiets. In Fryslân zijn De Swaechmermolen (Langweer) en De Hersteller (Sintjohannesga) bezocht. Klik hier voor alle verslagen van de toer.

De VriendenLoterij Molenprijs 2023 is dit jaar zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. De prijs is in dit jubileumjaar maximaal € 100.000,- voor een molenproject met innovatie, verbreding van de doelgroep, verbetering van de toegankelijkheid, restauratie, etc. Indienen kan nog tot en met vrijdag 12 mei! Klik hier voor meer informatie over de VriendenLoterij Molenprijs 2023.

Op 12 mei wordt een boek over 100 jaar molenbehoud in Nederland gepresenteerd. De Hollandsche Molen heeft ook een een onderzoek gedaan naar de Collectie molens. Natuurlijk kennen we alle molens in ons land, maar een goed overzicht van molenerven, gemechaniseerde aandrijfmechanismes, bijgebouwen, complexen, bemalingsstructuur, landschap en immateriële waarden ontbreekt. Dit is een verbeterd overzicht ten behoeve van onderzoek en beleid. Het onderzoek wordt gepresenteerd op 22 april.

De 50ste editie van Nationale Molendag is een extra feestelijke, met volop culturele activiteiten in het hele land. De molens van De Fryske Mole zullen zo mogelijk ook draaien en open zijn voor publiek op de Nationale Molendag, zaterdag 13 en zondag 14 mei!

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen 100 jaar

Groot Fries Molenboek is nog te verkrijgen

Geplaatst door sitebeheer on 30 november 2022

In 2022 is het Groot Fries Molenboek verschenen, in het kader van ons 50-jarige jubileum.

Het 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja. Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: ,,Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om.’’

Banga hoorde dat Wijnja bezig was met het boek en bood zijn diensten aan. De twee kennen elkaar al langer, komen beiden uit het onderwijs, zijn gediplomeerd vrijwillig molenaar en zijn beiden onderscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Banga is actief bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland en de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân.

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een geweldig cadeau op verjaardagen en de aankomende feestdagen.

De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Het kan besteld worden via de website www.grootfriesmolenboek.nl

Lezen
sitebeheerGroot Fries Molenboek is nog te verkrijgen

Molenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Vereniging De Hollandsche Molen krijgt 2,5 miljoen euro voor het Molenfonds. Staatssecretaris Gunay Uslu (OCW) stelt het bedrag beschikbaar als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector.

Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is aangenaam verrast. “We zijn heel blij met deze hernieuwde erkenning van het Molenfonds waarin publiek en privaat geld is samengebracht. Met deze bijdrage kunnen we groot onderhoud blijven financieren, waarmee veel duurdere restauraties van molens kunnen worden voorkomen”.

Belangrijke rol

In een brief aan de Tweede Kamer betoogt Uslu dat het Molenfonds een belangrijke rol speelt in de specifieke zorg voor de 1.200 molens in Nederland. “Met deze middelen kan het fonds zijn werk continueren”.

Het toegezegde bedrag maakt deel uit van de structurele bijdrage van 135 miljoen die de staatssecretaris voor dit jaar beschikbaar stelt voor herstel van de culturele sector. “De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor enorme uitdagingen. De extra middelen zijn een steun in de rug”, aldus de bewindsvrouw.

Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Daardoor zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet.

Via het Molenfonds draagt de vereniging financieel bij aan restauratie en groot onderhoud. Naast de bijdrage van de overheid ontvangt het fonds geld van de VriendenLoterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C., de Gravin van Bylandtstichting en particuliere schenkers.

Het Molenfonds faciliteert crowdfundingprojecten van molenorganisaties en financiert projecten op het gebied van educatie en jongeren. Sinds de oprichting in 2015 heeft het ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in molenbehoud.

Foto: Onderhoud aan de Grote Geesterse Molen.

Lezen
sitebeheerMolenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Enquête molenaars over Nationale Molendag

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Molenaars die meededen op Nationale Molendag 2022 kunnen een enquête invullen.

Hoe is het evenement geweest, hoe ging het met de landelijke PR en met het aanmelden voor de landelijke website? Wat ging er goed, wat kan er beter?  De Hollandsche Molen hoort het graag!

Voor de enquête: klik hier.

In de enquête kunnen molenaars ook aangeven of zij een online bijeenkomst over de Nationale Molendag willen bijwonen, op 15 juni. Dit is de kans om mee te praten en tips te geven voor de Molendag in 2023, het 50-jarige jubileumjaar van De Hollandsche Molen.

 

Lezen
sitebeheerEnquête molenaars over Nationale Molendag

Terpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie

Geplaatst door sitebeheer on 23 mei 2022

Op 17 mei is het bovenhuis van de Terpensmole afgenomen en naar de werkplaats van de aannemer gevaren voor restauratie.

Deze spinnenkopmolen staat bij IJlst, aan de Geau, het doorgaande water waar ook houtzaagmolen De Rat aan staat. De molen is in 1981 geheel nieuw opgericht en in Sneek aan de rondweg geplaatst. De molen is in 2011 verplaatst naar IJlst vanwege uitbreiding van het bedrijventerrein in Sneek, waar de molen stond. Op het bedrijventerrein kwam de molen teveel in de luwte te staan. Bij deze verplaatsing zijn geen werkzaamheden aan ondertoren en bovenhuis verricht. Het bovenhuis is momenteel door knaagkeveraantastingen sterk verzwakt. Alle slechte onderdelen worden hersteld.

Het werk wordt uitgevoerd door restauratiebedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek en de restauratie wordt begeleid door Van Reeuwijk Bouwmeesters uit Arum.

We verwachten dat we het bovenhuis eind van de zomer weer terug kunnen plaatsen, zodat de molen weer kan draaien en pronken op deze prachtige plek aan de Geau.

Restauratie Terpensmole afhalen gevlucht en boventoren mei 2022

foto’s: Rein van der Wal

Lezen
sitebeheerTerpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie

Recordpoging draaiende molens op 9 april

Geplaatst door sitebeheer on 8 april 2022

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat in 2022 50 jaar. Een van de vele activiteiten is een recordpoging op zaterdag 9 april om tussen 11.00-12.00 uur alle draaivaardige wind- en watermolens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Al bijna 800 molens hebben zich aangemeld. Deze poging heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen.

Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het molenaarsambacht te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven. Want alleen met voldoende vrijwillige molenaars kunnen onze molens ook in de toekomst blijven draaien. Iedereen is op 9 april welkom op de draaiende molen: molenaars leiden bezoekers rond en geven uitleg over de werking van dit unieke levende monument.

Stichting De Fryske Mole steunt uiteraard dit evenement, juist vanwege de achterliggende gedachte om aandacht te vragen voor het molenaarsambacht.

De contacten zijn goed, de Nederlandse molenaars worden bij dit record ondersteund door molenaars uit Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en zelfs in Nieuw Zeeland staat men midden in de nacht op om gelijk met de molenaars in Nederland hun molen te laten draaien!

Klik hier voor de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor informatie over het jubileumjaar en de lijst van deelnemende molens op 9 april.

Lezen
sitebeheerRecordpoging draaiende molens op 9 april

Sfeervolle winterochtend Wommels

Geplaatst door sitebeheer on 24 december 2021

De NOS heeft prachtige beelden gemaakt van de Van Aylvapoldermole en Wommels en wijde omgeving, op de kortste dag van het jaar.

Klik hier voor het filmpje!

NB De foto bij dit nieuwsbericht is een eigen foto van de Van Aylvapoldermole (St. DFM)

Lezen
sitebeheerSfeervolle winterochtend Wommels

Groot Fries Molenboek bestellen? Het kan nog!

Geplaatst door sitebeheer on 3 december 2021

Wie heeft het nog niet? Het Groot Fries Molenboek.

Dit 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja, in het kader van het 50-jarig jubileum van stichting De Fryske Mole.

Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: “Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om.”

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een geweldig cadeau op verjaardagen en de aankomende feestdagen. De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Afhalen kan in Joure, Tjerkwerd, Leeuwarden en Dokkum. Het boek bestellen? Kijk op de website: www.grootfriesmolenboek.nl

Lezen
sitebeheerGroot Fries Molenboek bestellen? Het kan nog!