nieuws

De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Geplaatst door sitebeheer on juni 24, 2018

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

(foto De Hond, Paesens: Siebe Wiersma)

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Gerben Wijnja geëerd met lintje

Geplaatst door sitebeheer on april 27, 2018

Gerben Wijnja uit Tjerkwerd is op 26 april tijdens ‘de lintjesregen’ in de Martinikerk in Sneek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen sprak respect uit voor zijn inspanningen als molenaar, schrijver, redacteur, onderwijzer, dorpsman en vrijwilliger in vele besturen. Het bestuur van De Fryske Mole had het initiatief genomen samen met het Gild Fryske Mounders voor het lintje voor Utskoat-voorman Wijnja. De besturen en betrokkenen zijn tevreden dat het gelukt is Gerben te verrassen en de eer te geven die hij verdient om wat hij voor de Friese molenwereld betekent.

Lezen
sitebeheerGerben Wijnja geëerd met lintje

NL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Geplaatst door sitebeheer on maart 13, 2018

10 maart: NL DOET  op koren- en pelmolen te Paesens.

Wat een succes! 5 Vrijwilligers zijn druk bezig geweest de molen een fikse schoonmaakbeurt te geven. Dit is prima geslaagd, zowel van binnen als van buiten.

Een geweldige actie en wat ziet het er goed uit! Bovendien was het hartstikke gezellig en natuurlijk ontbraken koffie, koek en broodjes niet. Grote dank en waardering voor deze harde werkers. Deze actie is voor herhaling vatbaar.

 

 

 

Lezen
sitebeheerNL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.

Geplaatst door sitebeheer on februari 1, 2018

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘Pom-status’.

Op 26 januari jl. heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stichting De Fryske Mole aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status). Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die deze status krijgt. Verder hebben in Noord-Nederland alleen de stichting Oude Groninger Kerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken deze status.

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als ‘grote’ monumentenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht. Voorzitter Wiepke Schukken van stichting De Fryske Mole is zeer  ingenomen met de aanwijzing. “Hier mogen we trots op zijn. Het is een belangrijke blijk van vertrouwen en een mooie bevestiging van onze visie en beleid op het gebied van instandhouding van de molens in de provincie Fryslân. Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de oprichting van De Fryske Mole in 1970 hebben bereikt. Maar zeker ook een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan”.

Om als POM-organisatie aangemerkt te worden moest de De Fryske Mole aantonen:

  • een statutaire doelstelling te hebben tot instandhouding van cultureel erfgoed;
  • dat de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden is geborgd;
  • dat de professionele omgang met beschermde monumenten structureel en consequent is;
  • dat de stichting een financieel stabiel beleid voert;
  • dat het merendeel van de monumenten er goed bijstaat.

Voor De Fryske Mole biedt de status voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie van de molens:

  • voor al de 42 molens kan in het vervolg en tegelijkertijd en (administratief) eenvoudiger subsidie worden aangevraagd en wordt het verantwoordingstraject eenvoudiger;
  • daarnaast krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status voorrang als sprake is van een tekort aan subsidie;
  • misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat De Fryske Mole de verleende subsidie mag inzetten bij die molens die dat het hardst nodig hebben. De organisatie mag en kan  daarmee schuiven met de subsidiegelden.

De rijksoverheid verwacht van De Fryske Mole dat zij actief bijdraagt aan het verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen-)organisaties zoveel mogelijk te helpen zich verder te professionaliseren.

Voor meer informatie:

Wiepke Schukken, 06-10629398

Voorzitter stichting ‘De Fryske Mole’

e-mail: wschukken@defryskemole.nl

 

 

 

 

Lezen
sitebeheerStichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Geplaatst door sitebeheer on december 8, 2017

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO Dit is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam werd op 7 december een speciale persconferentie gehouden. Daarbij waren ook veel molenaars aanwezig, die nadat de molen in de vreugd was gezet,  het nieuws juichend verwelkomden. Na het bekend worden van het nieuws werden in het hele land molens in de vreugdestand gezet. Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. “Plaatsing op de Representatieve lijst betekent belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

Lezen
sitebeheerMolenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Culturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

Bijna is het zover. Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. In het kader van Culturele hoofdstad 2018 staat er veel te gebeuren.

De provinciale pers maakt zich zorgen dat er geen goede toeristische kaart van Fryslân beschikbaar is. Gelukkig heeft de Stichting De Fryske Mole samen met het Gild Fryske Mounders onlangs zo’n kaart ontwikkeld.

Deze kaart geeft de locaties aan van de 132 nog bestaande molens in Fryslân met van elke molen een foto en adres, uitleg in woord en beeld over de verschillende Friese molens, weetjes over wiekenstanden en meer. Onze gedetailleerde kaart geeft goede mogelijkheden om een route uit te stippelen, fietsend of per auto door het mooie Friese landschap. Voor de topografische ondergrond van de kaart is gebruik gemaakt van de provinciale wegenonderlegger (provincie Fryslân). Alle Friese dorpen en steden staan erop. De molens staan vaak direct aan wandel- en fietspaden. Men kan zelf routes samenstellen aan de hand van de knooppunt routesystemen in de hele regio.

De Molenkaart is momenteel te verkrijgen bij een aantal recreatieve informatiepunten, op vele Friese molens en uiteraard via deze website.

We hebben de VVV’s en ANWB winkels op het spoor van onze kaart gezet. We hopen hiermee de molens extra te promoten en bezoekers een handje te helpen om mooi Fryslân te ontdekken.

 

Lezen
sitebeheerCulturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Regeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

325 miljoen extra voor monumenten

Goed nieuws voor monumenten, waaronder molens. Het nieuwe kabinet trekt eenmalig voor monumenten, kunstwerken en archieven de komende vier jaar 325 miljoen euro extra uit. Daarmee kan onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Aldus een gedeelte uit de tekst van het regeerakkoord. In 2018 is 150 miljoen extra beschikbaar, in 2019 100 miljoen en de jaren daarna wordt dat gehalveerd. De FIM (Federatie instanthouding Monumenten) is hier hierover zeer verheugd.

Betekenis voor molenbehoud.

Wat kan dit extra geld nu betekenen voor molens? Twee jaar geleden heeft De Hollandsche Molen reeds geïnventariseerd wat er nodig is de komende tien jaar molens in goede staat te houden. Om dat te realiseren pleit de vereniging in de eerste plaats voor een verhoging van het SIM-budget (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor molens. Eigenaren zijn echt gebaat met een subsidiepercentage van minimaal 60% in plaats van de huidige 50%. De meeste eigenaren hebben te maken met een hoger eigenaarsaandeel vanwege de overgang van Brim (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)  naar SIM en dat stelt ze voor grote problemen.
Daarnaast is recentelijk uit een inventarisatie gebleken dat er nog steeds een restauratiebehoefte is bij molens: 13%, terwijl voor het rijk 10% de norm is. En de vereniging blijft aandacht vragen voor het groot onderhoud, om te voorkomen dat in de toekomst weer dure restauraties noodzakelijk zijn.

Molenfonds en groot onderhoud

Met het Molenfonds wordt groot onderhoud bij voorrang ondersteund en het zou goed zijn als de rijksoverheid dit voorbeeld volgt. Voor restauraties en groot onderhoud is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig.
Ten slotte vraagt De Hollandsche Molen aandacht voor de financiering van nevenbestemming bij molens, bv. molenwinkels, vraagt duurzaamheid bij bewoonde molens specifieke aandacht en is verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.

(Bron: De Hollandsche Molen)

Lezen
sitebeheerRegeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Nicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Geplaatst door sitebeheer on september 6, 2017

Nicole Bakker is per september 2017 de nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging werkzaam blijft op het gebied van belangenbehartiging en advisering. Endedijk treedt op eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur vond na een sollicitatieprocedure Bakker de meest geschikte kandidaat om leiding te geven aan de landelijke vereniging, die zich al sinds 1923 inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Het complete persbericht over deze wisseling van de wacht bij de Vereniging De Hollandsche Molen is hier te lezen.

 

 

Lezen
sitebeheerNicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Molenaar……meer dan een hobby

Geplaatst door sitebeheer on september 5, 2017

It Gild Fryske Mounders heeft zaterdag 9 september de Open Monumentendag uitgekozen om boeren, burgers en buitenlui kennis te laten maken met de opleiding tot vrijwillig molenaar in Fryslân. Veel molens, lesmolens maar ook andere molens zijn deze dag bemand. Deze dag staat in het teken van opleiden. Mensen, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen kunnen zich laten informeren over de opleiding tot molenaar. Voorinformatie kunt u vinden op http://molenaarworden.nl/molenaars-gezocht/

Lezen
sitebeheerMolenaar……meer dan een hobby

Open monumentendag…..bezoek een molen

Geplaatst door sitebeheer on september 4, 2017

Dit jaar is er weer de BankGiro Loterij Open Monumentendag in het 2e weekend van september. Dit evenement met veel unieke monumenten die toegankelijk zijn voor het publiek heeft als thema; Boeren, Burgers en Buitenlui.

Bij zo’n thema kun je niet om onze molens heen. Bezoek een molen bij jou in de buurt of iets verder weg. Als de wind ons niet in de steek laat zie je al van verre de draaiende wieken. Veel molens geven dit weekend ook extra aandacht aan de opleiding tot molenaar. Misschien iets voor jou?

Lezen
sitebeheerOpen monumentendag…..bezoek een molen