Overzicht van de molens van Stichting De Fryske Mole

Stichting De Fryske Mole heeft in totaal 42 molens en een molenrestant in haar bezit. De officiële Friese namen van de molens zijn met medewerking van De Fryske Akademy vastgesteld.

Onderaan deze pagina vindt u een link naar de lijst met verwijzingen naar onze molens. Klik op de naam van de molen en lees alles over de historie van de molen, vele technische gegevens en ook praktische zaken als het precieze adres van de molen en wie de molenaar is.

Wie meer over andere molens in Nederland wil weten, kan terecht op de website van De Hollandsche Molen en de Nederlandse Molendatabase. Op deze websites krijgt u een actueel overzicht van alle molens en een koppeling naar de locaties via Google Maps.

Als één van de grotere moleneigenaren zet De Fryske Mole waar het kan zich in voor alle molens van Fryslân. Het bestuur van De Fryske Mole hecht hier veel waarde aan, juist nu de stichting is aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud.

  • Bij problemen of ingewikkelde vraagstukken kan De Fryske Mole andere moleneigenaren ondersteunen bij restauraties en fondsenwerving.
  • De Fryske Mole organiseert 1 tot 2 keer per jaar een bijeenkomst voor de alle Friese molenstichtingen. Dit is bedoeld voor uitwisseling en zo nodig gezamenlijk optrekken bij provinciale of landelijke ontwikkelingen.
  • De Fryske Mole is het eerste contact voor molens in Fryslân bij de provincie. Als lid van het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes blijft de stichting goed op de hoogte en wordt via het Platform bijvoorbeeld gevraagd mee te denken over subsidieregelingen en provinciaal erfgoedbeleid.
Link naar molens in Friesland

Voor het gemak hebben wij de molens in ons beheer in een lijst gezet. De nummering in deze lijst verwijst naar de inventaris van alle molens in Nederland.

adminDe molens