Onze doelstelling is eenvoudig en duidelijk

“Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Fryslân door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigendom zijnde molens. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt; zoals het laten draaien van de molens door gediplomeerde molenaars en de uitgifte van het kwartaalblad de Utskoat”.

Actueel

adminHome