Ga naar de inhoud

Het bestuur

Onze bestuursleden hebben hart voor ‘hun’ molens. Zij vullen, elk vanuit zijn eigen interesse en (werk-)ervaring, hun taak in het bestuur met veel enthousiasme in.

De coördinatie van de onderhoudstaken is per molen en per molenmakersbedrijf gekoppeld aan één van de drie technische bestuursleden. Zij houden regelmatig contact met de molenaars en de aannemers.

De algemeen coördinator staat garant voor de interne gang van zaken, hij heeft contact met de bestuursleden die het molenonderhoud organiseren en begeleidt van het proces van restauratie van de rijksmonumentale molens en voorkomende werkzaamheden.

De twee vaste adviseurs van het bestuur worden ingezet vanuit hun vakgebied bij belangrijke bestuursbeslissingen aangaande het molenbeheer.

De molenaars, bestuur, adviseurs en coördinator zorgen zo gezamenlijk voor een maximaal behoud van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de monumentale molens.

Vicevoorzitter & Coördinator onderhoud: Dhr. K. Munting Leegemaad 29, 8431 TS Oosterwolde 058-292 20 61 / 0516-51 33 98 kmunting@defryskemole.nl
Secretaris & Coördinator onderhoud: Dhr. J.J. Poorte Het Hoochhout 13, 8801 PE Franeker 0517-39 46 04 jjpoorte@defryskemole.nl
Algemeen coördinator Dhr G. van Dijk secretaris@defryskemole.nl
Penningmeester Dhr. B.J. Potjer Zwemmer 60, 9204 GG Drachten 0512-51 30 68 / 06-23 43 76 39 bpotjer@defryskemole.nl
Bestuurslid & Coördinator onderhoud: Dhr. F. Busman Wimerts 9 9204 GR Drachten 0512-51 74 62 / 06-15 14 02 72 fbusman@defryskemole.nl aftredend in 2023
Bestuurslid & Coördinator onderhoud: Piet van der Velde
Dhr. W. Schukken Skoallânswei 58, 9035 BT Dronryp
Technisch adviseur: Dhr G. van Reeuwijk ( van Reeuwijk Bouwmeesters ) Grauwe Kat 23, 8822 WH Arum 0517-53 18 49 / 06-57 55 37 56
Juridisch adviseur: Dhr R.H. Hulshof, p/a Birne Advocaten Businesspark Friesland-West 27 8447 SL Heerenveen 0513-760860

Molenaar, vrijwilliger of donateur worden?

Lijkt het je leuk om actief mee te doen als molenaar? Of vind je het leuk om onze molens een helpende hand te bieden als vrijwilliger of donateur? Neem contact op met ons secretariaat. Want een helpende hand geven wij graag de hand.

© Stichting de Fryske Mole 2024