Maak kennis met ons bestuur

Onze bestuursleden hebben hart voor ‘hun’ molens. Zij vullen, elk vanuit zijn eigen interesse en (werk-)ervaring, hun taak in het bestuur met veel enthousiasme in.

De coördinatie van de onderhoudstaken is per molen en per molenmakersbedrijf gekoppeld aan één van de drie technische bestuursleden. Zij houden regelmatig contact met de molenaars en de aannemers.

De algemeen coördinator staat garant voor de interne gang van zaken, hij heeft contact met de bestuursleden die het molenonderhoud organiseren en begeleidt van het proces van restauratie van de rijksmonumentale molens en voorkomende werkzaamheden.

De twee vaste adviseurs van het bestuur worden ingezet vanuit hun vakgebied bij belangrijke bestuursbeslissingen aangaande het molenbeheer.

De molenaars, bestuur, adviseurs en coördinator zorgen zo gezamenlijk voor een maximaal behoud van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de monumentale molens.

Voorzitter:

Dhr. W. Schukken

 • Skoallânswei 58, 9035 BT Dronryp
 • 0517-234605 / 06-10629398
 • wschukken@defryskemole.nl
 • Voorzitter, algemene zaken en externe contacten

Secretaris & Coördinator onderhoud:

Dhr. J.J. Poorte

 • Het Hoochhout 13, 8801 PE Franeker
 • 0517-39 46 04
 • jjpoorte@defryskemole.nl

Algemeen coördinator:

Dhr G. van Dijk

 • Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Leeuwarden
 • 058-266 25 39 / 06-12 92 90 06
 • gvandijk@defryskemole.nl
 • Molenbeheer, externe contacten en interne organisatie

Penningmeester:

Dhr. B.J. Potjer

 • Zwemmer 60, 9204 GG Drachten
 • 0512-51 30 68 / 06-23 43 76 39
 • bpotjer@defryskemole.nl

Bestuurslid & Coördinator onderhoud:

Dhr. K. Munting

 • Leegemaad 29, 8431 TS Oosterwolde
 • 058-292 20 61 / 0516-51 33 98
 • kmunting@defryskemole.nl

Bestuurslid & Coördinator onderhoud:

Dhr. F. Busman

 • Wimerts 9 9204 GR Drachten
 • 0512-51 74 62 / 06-15 14 02 72
 • fbusman@defryskemole.nl

Technisch adviseur:

Dhr G. van Reeuwijk ( van Reeuwijk Bouwmeesters )

 • Grauwe Kat 23, 8822 WH Arum
 • 0517-53 18 49 / 06-57 55 37 56

Juridisch adviseur:

Dhr R.H. Hulshof, p/a Birne Advocaten

 • Businesspark Friesland-West 27 8447 SL Heerenveen
 • 0513-760860
 • 0513-760861
adminHet bestuur