Ga naar de inhoud

Het bestuur

Onze bestuursleden hebben hart voor ‘hun’ molens. Zij vullen, elk vanuit zijn eigen interesse en (werk-)ervaring, hun taak in het bestuur met veel enthousiasme in.

De coördinatie van de onderhoudstaken is per molen en per molenmakersbedrijf gekoppeld aan één van de drie technische bestuursleden. Zij houden regelmatig contact met de molenaars en de aannemers.

De algemeen coördinator staat garant voor de interne gang van zaken, hij heeft contact met de bestuursleden die het molenonderhoud organiseren en begeleidt van het proces van restauratie van de rijksmonumentale molens en voorkomende werkzaamheden.

De twee vaste adviseurs van het bestuur worden ingezet vanuit hun vakgebied bij belangrijke bestuursbeslissingen aangaande het molenbeheer.

De molenaars, bestuur, adviseurs en coördinator zorgen zo gezamenlijk voor een maximaal behoud van de monumentale en cultuurhistorische waarden van de monumentale molens.

Voorzitter: Sicko Heldoorn Leeuwarden 06-51 44 03 71
Vicevoorzitter & Coördinator onderhoud: Kees Munting Oosterwolde 0516-51 33 98 kmunting@defryskemole.nl
Secretaris & Coördinator onderhoud: Jan Poorte Franeker 06-33 80 20 16 jjpoorte@defryskemole.nl
Algemeen coördinator: Gerard van Dijk Steunpunt Monumentenzorg Fryslân 06-12 92 90 06 secretaris@defryskemole.nl
Penningmeester: Barend Potjer Drachten 06-23 43 76 39 bpotjer@defryskemole.nl
Bestuurslid & Coördinator onderhoud: Piet van der Velde Dronryp 06-53 39 30 97
Technisch adviseur: Gijs van Reeuwijk (Van Reeuwijk Bouwmeesters ) Arum 0517-53 18 49 / 06-57 55 37 56
Juridisch adviseur: Rudolf Hulshof, p/a Birne Advocaten Heerenveen 0513-76 08 60 / 06-10 11 72 61

Molenaar, vrijwilliger of donateur worden?

Lijkt het je leuk om actief mee te doen als molenaar? Of vind je het leuk om onze molens een helpende hand te bieden als vrijwilliger of donateur? Neem contact op met ons secretariaat. Want een helpende hand geven wij graag de hand.

© Stichting de Fryske Mole 2024