nieuws

Oegekleastermole bij Hartwerd weer op z’n plaats

Geplaatst door sitebeheer on juni 23, 2020

De wieken moeten nog worden aangebracht maar dan is de Oegekleastermole  er weer klaar voor. De Molenmakers uit Tzummarum hebben de spinnekop, een van de poldermolens van Stichting De Fryske Mole grondig hersteld.

Veel houtwerk van de molen was aangetast door de bonte knaagkever, de vijzel moest vervangen worden, de bewegende delen zijn gerestaureerd en de fundering is hersteld.

Aan de restauratie hebben medewerkers van De Molenmakers (Tzummarum) en Roosma Schilders (Franeker) hard gewerkt. De restauratiebegeleiding is gedaan door Van Reeuwijk Bouwmeester (Arum). De restauratie kost zo’n 175.000,- inclusief herstel van de fundering en schroefbak. De kosten van de restauratie worden gedekt uit de provinciale subsidieregeling monumenten en diverse fondsen.

De molen kan na de restauratie weer dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.

Op vrijdag 19 juni zijn de onderbouw en het bovenhuis/de kap teruggeplaatst. De molen staat weer op z’n vertrouwde plek. De wieken moeten nog worden aangebracht, dit gebeurt naar verwachting in de laatste week van juni. Dan kan de molen weer draaien en dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.

Lezen
sitebeheerOegekleastermole bij Hartwerd weer op z’n plaats

Van Aylvapoldermole in restauratie, de roeden zijn terug

Geplaatst door sitebeheer on mei 27, 2020
VAn Aylvapoldermole roedeoede

Foto Redze Bouma

De Van Aylvapoldermole tussen Wommels en Burgwerd wordt gerestaureerd. De Molenmakers en Roosma Schilders zijn er druk mee en Vaags uit Aalten heeft de bijzondere Potroeden gerestaureerd.

Deze roeden dateren van 1880 en waren oorspronkelijk van een molen nabij Utrecht. In 1924 zijn ze hergebruikt in de korenmolen van Hallum. Nadat deze molen in 1943 is gesloopt, zijn de roeden in de poldermolen van Vijfhuizen gebruikt. De roeden zijn bij de verplaatsing van de molen uit Hallum naar Wommels meegekomen en de bijna 140 jaar oude roeden draaien nu dus op hun vierde plek. Potroeden werden gemaakt vanaf 1840 door de Gebroeders Pot uit Elshout bij de Kinderdijk. Er zijn weinig Potroeden zo oud als die van de Van Aylvapoldermole.

De herstelde roeden zijn op woensdag 27 mei teruggeplaatst. Nu nog wat schilderwerk en de wieken weer completeren. We verwachten dat de restauratie in juli afgerond wordt en de Van Aylvapoldermolen als vanouds staat te pronken in het weidse landschap van de Greidhoeke. Dan kan de molen ook weer draaien en als het moet dienst doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân. Klaar voor de wind in de wieken!

De kosten van de totale restauratie bedragen ongeveer € 170.000,-. Om dit te kunnen bekostigen zijn fondsen aangeschreven. Het Molenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie Fryslân, TBI-fonds, Rabobank Sneek-Zuidwest Fryslân en nog vele landelijke en Friese fondsen ondersteunen onze stichting hierbij. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Zo houden we samen het Friese molenerfgoed in stand.

Lezen
sitebeheerVan Aylvapoldermole in restauratie, de roeden zijn terug

Molenaar zijn in het voorjaar 2020

Geplaatst door sitebeheer on maart 27, 2020

Het coronavirus slaat toe, met veel menselijk leed tot gevolg. Ook de raderen op het wereldtoneel komen knarsend tot stilstand. Contacten vallen stil.

Onze monumenten, de molens staan op  ons als popelende molenaars te wachten. Binnen de overheidsvoorschriften is het mogelijk om onze noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en eventueel de zeilen voor te leggen. Echter;

Gezondheid staat voorop. Stichting De Fryske Mole als eigenaar van 42 molens vraagt u, de molenaars, de molen tot nader bericht te sluiten voor publiek.

Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid hoe in deze situatie te handelen. Over molens en het coronavirus staat een lijst van veelgestelde vragen op de website van de Hollandsche Molen https://www.molens.nl/vragen-corona-crisis/

Mochten er nog vragen bij u leven over specifiek de molens van De Fryske Mole, dan kunt u ons een bericht sturen via secretaris@fryskemole.nl We zullen hierop zo snel mogelijk antwoorden.

Lezen
sitebeheerMolenaar zijn in het voorjaar 2020

De Hollandsche Molen viert feest

Geplaatst door sitebeheer on november 4, 2019

De Fryske Mole feliciteert De Hollandsche Molen met de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019!

Koningin Máxima reikt deze prachtige en eervolle prijs vandaag uit. De Hollandsche Molen wil met de prijs nog meer mooie dingen doen voor de molens in Nederland.

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen viert feest

Molen de Hond, wat een plaatje……..

Geplaatst door sitebeheer on september 26, 2019

Molen de Hond wat een plaatje………….. molen de Hond is geheel gerestaureerd. De molen siert het landschap bij Peasens. Met de hedendaagse techniek komt de molen helemaal uit de verf. Bekijk het resultaat.

Lezen
sitebeheerMolen de Hond, wat een plaatje……..

Restauratie van de Aylva poldermolen in volle gang

Geplaatst door sitebeheer on september 23, 2019

Aan de restauratie van de Aylva poldermolen wordt druk gewerkt. Dat deze restauratie wel beslist nodig is blijkt wel uit bijgaande foto waarop duidelijk één van de aangetaste zwakke plekken op de roede is te zien. De roedes liggen in de werkplaats van molenmakers Vaags in Aalten waar ze behandeld worden zodat ze weer jaren mee kunnen.

Lezen
sitebeheerRestauratie van de Aylva poldermolen in volle gang

Dorpsbericht voor Peasens over hun molen de Hond

Geplaatst door sitebeheer on juli 30, 2019

In alweer het 5e bericht houden de molenaars Frits Bloem en Wim Rietdijk van molen de Hond in Peasens de dorpsbewoners op de hoogte van de restauratie van hun koren- en pelmolen.
Het riet en het latwerk is vervangen. Na de bouwvak krijgt het gevlucht aandacht, de roeden worden doorgehaald. Hiervoor komt een hoogwerker die de roeden uit de askop haalt zodat die gecontroleerd, schoongemaakt en roestwerend wordt behandeld. Nadat de stelling (het balkon) nog wordt opgeknapt komt het eind van de restauratie in zicht.

Op de foto worden de steigers verwijderd die nodig waren om de rietenkap te herstellen

Lezen
sitebeheerDorpsbericht voor Peasens over hun molen de Hond

Vakwerk

Geplaatst door sitebeheer on juni 27, 2019

De restauratie van onze molens De Miedemûne en De Hond is in volle gang. De Hond staat nu deels in afdekzeilen. Van drie vakken is het riet verwijderd. Dit in verband met het restaureren van twee achtkantstijlen. De balken die in elke hoek van de molen staan en de belangrijke constructie van het achtkant vormen. Hier een foto genomen vanuit de hoogwerker en een  foto met een detail, hoe de molenmakers nieuw en oud met elkaar verbinden. Puur vakwerk!

De Hond detail restauratiewerk

De Hond detail restauratiewerk

Lezen
sitebeheerVakwerk

Zeilende jeugd brengt bezoek aan molen Heechhiem

Geplaatst door sitebeheer on mei 13, 2019

Tijdens de molendagen afgelopen weekend kregen de molenaars van molen Heechhiem bezoek van zeilende jeugd. Een groep van twintig jongeren uit Raalte zeilde dit weekend op de Wide Ie. Ze waren dit weekend te gast bij zeilschool Oer ’t Hout in Grou. Groepsgewijs brachten ze een bezoek aan de molen in Goëngahuizen waar ze werden ontvangen door de enthousiaste molenaars Willem en Hilke. Nadat de molen ‘gevangen’ was vertelden de molenaars in een kort moment de historie en de werking van deze “Spinnekop” aan de oever van de Wide Ie. Het was fijn om te zien hoe de jeugd soms met open mond deze eeuwenoude constructie bewonderde.

Op de foto legt molenaar Willem Oosterbaan een zeil voor onder de belangstellende blikken van de jeugd

Lezen
sitebeheerZeilende jeugd brengt bezoek aan molen Heechhiem

Nationale Molendag: Ontmoet de molenaar op 11 en 12 mei

Geplaatst door sitebeheer on mei 9, 2019

Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2019 zijn vele honderden wind- en watermolens in Nederland open voor bezoek. Ook vele vrijwillige molenaars van De Fryske Mole zijn aanwezig bij de molen en vertellen graag over hun vak en over de molen. Komt u ook de molenaar ontmoeten?

Klik hier voor meer informatie over welke molens open zijn en wat er te doen is.

Lezen
sitebeheerNationale Molendag: Ontmoet de molenaar op 11 en 12 mei