nieuws

Groot Fries Molenboek is nog te verkrijgen

Geplaatst door sitebeheer on 30 november 2022

In 2022 is het Groot Fries Molenboek verschenen, in het kader van ons 50-jarige jubileum.

Het 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja. Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: ,,Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om.’’

Banga hoorde dat Wijnja bezig was met het boek en bood zijn diensten aan. De twee kennen elkaar al langer, komen beiden uit het onderwijs, zijn gediplomeerd vrijwillig molenaar en zijn beiden onderscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Banga is actief bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland en de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân.

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een geweldig cadeau op verjaardagen en de aankomende feestdagen.

De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Het kan besteld worden via de website www.grootfriesmolenboek.nl

Lezen
sitebeheerGroot Fries Molenboek is nog te verkrijgen

Molenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Vereniging De Hollandsche Molen krijgt 2,5 miljoen euro voor het Molenfonds. Staatssecretaris Gunay Uslu (OCW) stelt het bedrag beschikbaar als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector.

Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is aangenaam verrast. “We zijn heel blij met deze hernieuwde erkenning van het Molenfonds waarin publiek en privaat geld is samengebracht. Met deze bijdrage kunnen we groot onderhoud blijven financieren, waarmee veel duurdere restauraties van molens kunnen worden voorkomen”.

Belangrijke rol

In een brief aan de Tweede Kamer betoogt Uslu dat het Molenfonds een belangrijke rol speelt in de specifieke zorg voor de 1.200 molens in Nederland. “Met deze middelen kan het fonds zijn werk continueren”.

Het toegezegde bedrag maakt deel uit van de structurele bijdrage van 135 miljoen die de staatssecretaris voor dit jaar beschikbaar stelt voor herstel van de culturele sector. “De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor enorme uitdagingen. De extra middelen zijn een steun in de rug”, aldus de bewindsvrouw.

Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Daardoor zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet.

Via het Molenfonds draagt de vereniging financieel bij aan restauratie en groot onderhoud. Naast de bijdrage van de overheid ontvangt het fonds geld van de VriendenLoterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C., de Gravin van Bylandtstichting en particuliere schenkers.

Het Molenfonds faciliteert crowdfundingprojecten van molenorganisaties en financiert projecten op het gebied van educatie en jongeren. Sinds de oprichting in 2015 heeft het ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in molenbehoud.

Foto: Onderhoud aan de Grote Geesterse Molen.

Lezen
sitebeheerMolenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Enquête molenaars over Nationale Molendag

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Molenaars die meededen op Nationale Molendag 2022 kunnen een enquête invullen.

Hoe is het evenement geweest, hoe ging het met de landelijke PR en met het aanmelden voor de landelijke website? Wat ging er goed, wat kan er beter?  De Hollandsche Molen hoort het graag!

Voor de enquête: klik hier.

In de enquête kunnen molenaars ook aangeven of zij een online bijeenkomst over de Nationale Molendag willen bijwonen, op 15 juni. Dit is de kans om mee te praten en tips te geven voor de Molendag in 2023, het 50-jarige jubileumjaar van De Hollandsche Molen.

 

Lezen
sitebeheerEnquête molenaars over Nationale Molendag

Terpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie

Geplaatst door sitebeheer on 23 mei 2022

Op 17 mei is het bovenhuis van de Terpensmole afgenomen en naar de werkplaats van de aannemer gevaren voor restauratie.

Deze spinnenkopmolen staat bij IJlst, aan de Geau, het doorgaande water waar ook houtzaagmolen De Rat aan staat. De molen is in 1981 geheel nieuw opgericht en in Sneek aan de rondweg geplaatst. De molen is in 2011 verplaatst naar IJlst vanwege uitbreiding van het bedrijventerrein in Sneek, waar de molen stond. Op het bedrijventerrein kwam de molen teveel in de luwte te staan. Bij deze verplaatsing zijn geen werkzaamheden aan ondertoren en bovenhuis verricht. Het bovenhuis is momenteel door knaagkeveraantastingen sterk verzwakt. Alle slechte onderdelen worden hersteld.

Het werk wordt uitgevoerd door restauratiebedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek en de restauratie wordt begeleid door Van Reeuwijk Bouwmeesters uit Arum.

We verwachten dat we het bovenhuis eind van de zomer weer terug kunnen plaatsen, zodat de molen weer kan draaien en pronken op deze prachtige plek aan de Geau.

Restauratie Terpensmole afhalen gevlucht en boventoren mei 2022

foto’s: Rein van der Wal

Lezen
sitebeheerTerpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie

Recordpoging draaiende molens op 9 april

Geplaatst door sitebeheer on 8 april 2022

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat in 2022 50 jaar. Een van de vele activiteiten is een recordpoging op zaterdag 9 april om tussen 11.00-12.00 uur alle draaivaardige wind- en watermolens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Al bijna 800 molens hebben zich aangemeld. Deze poging heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen.

Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het molenaarsambacht te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven. Want alleen met voldoende vrijwillige molenaars kunnen onze molens ook in de toekomst blijven draaien. Iedereen is op 9 april welkom op de draaiende molen: molenaars leiden bezoekers rond en geven uitleg over de werking van dit unieke levende monument.

Stichting De Fryske Mole steunt uiteraard dit evenement, juist vanwege de achterliggende gedachte om aandacht te vragen voor het molenaarsambacht.

De contacten zijn goed, de Nederlandse molenaars worden bij dit record ondersteund door molenaars uit Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en zelfs in Nieuw Zeeland staat men midden in de nacht op om gelijk met de molenaars in Nederland hun molen te laten draaien!

Klik hier voor de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor informatie over het jubileumjaar en de lijst van deelnemende molens op 9 april.

Lezen
sitebeheerRecordpoging draaiende molens op 9 april

Sfeervolle winterochtend Wommels

Geplaatst door sitebeheer on 24 december 2021

De NOS heeft prachtige beelden gemaakt van de Van Aylvapoldermole en Wommels en wijde omgeving, op de kortste dag van het jaar.

Klik hier voor het filmpje!

NB De foto bij dit nieuwsbericht is een eigen foto van de Van Aylvapoldermole (St. DFM)

Lezen
sitebeheerSfeervolle winterochtend Wommels

Groot Fries Molenboek bestellen? Het kan nog!

Geplaatst door sitebeheer on 3 december 2021

Wie heeft het nog niet? Het Groot Fries Molenboek.

Dit 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja, in het kader van het 50-jarig jubileum van stichting De Fryske Mole.

Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: “Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om.”

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een geweldig cadeau op verjaardagen en de aankomende feestdagen. De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Afhalen kan in Joure, Tjerkwerd, Leeuwarden en Dokkum. Het boek bestellen? Kijk op de website: www.grootfriesmolenboek.nl

Lezen
sitebeheerGroot Fries Molenboek bestellen? Het kan nog!

Molenaar Marianne in campagne Mensen Maken Nederland

Geplaatst door sitebeheer on 3 december 2021

Vrijwillig molenaar Marianne de Jongh uit Stiens is in het kader van de actie ‘100 verhalen’ voor de campagne ‘Mensen Maken Nederland’ geïnterviewd. Marianne draait onder andere op de molen van De Fryske Mole vlakbij Stiens richting de Dokkumer Ee, de Stienhúster Mûne. Ze is ook vrijwilligster bij molen De Hoop in het dorp.

Geweldig, deze campagne laat goed zien dat vrijwilligers op allerlei manieren voldoening halen uit hun goede werk. Hopelijk steekt het nog vele vrijwilligers aan.. Ook molenaars in de dop!

Klik hier voor het hele verhaal van Marianne op de website van Mensen Maken Nederland.

Lezen
sitebeheerMolenaar Marianne in campagne Mensen Maken Nederland

Groot Fries Molenboek uitgekomen in jubileumjaar ’50 jaar, De Fryske Mole’

Geplaatst door sitebeheer on 29 oktober 2021
Gerben Wijnja aan het woord

Gerben Wijnja aan het woord

Op 28 oktober werd het eerste exemplaar van het Groot Fries Molenboek uitgereikt door Wiepke Schukken, voorzitter van De Fryske Mole, aan mevrouw Luzette Kroon, de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. De Fryske Mole vierde haar 50-jarige jubileum met de uitgave van dit boek, samen met oud-bestuursleden, aannemers, adviseurs en andere betrokkenen in het Fries Landbouw Museum in Leeuwarden.

Mevrouw Kroon bedankte in de vorm van een mooie rede waarin ze het belang van de molens en organisaties zoals De Fryske Mole voor het Wetterskip benoemde. Dit gaat niet alleen om de inzet bij ‘groot waterbezwaar’, maar ook om de passie voor het erfgoed, de inzet van de vrijwillige molenaars om de molens draaiende te houden en de aandacht voor de cultuurhistorie en het landschap, ook voor volgende generaties. Ook Nico Papineau Salm van De Hollandsche Molen en Hilke van Houten van het Gild Fryske Mounders spraken lovende woorden over het werk van De Fryske Mole en vooral over de samenwerking van de molenorganisaties en betrokken overheden en het erfgoedveld.
Het 500 pagina’s tellende boek is samengesteld door Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja. Het boek telt 20 hoofdstukken waarin de strijd om de oude windmolen het centrale thema is. Het is rijk geïllustreerd met prachtige oude molenafbeeldingen en met foto’s van gerenommeerde fotografen die de molen op z’n fraaist hebben geportretteerd.

De voorzitter en de auteurs

De auteurs hebben gekozen om niet als vervolg op bestaande molenboeken een nieuwe molenopsomming over de molens in Fryslân te maken: ,,Op ynternet is fan alles te finen wat data oer mûnen oanbelanget. Dy siferkes woene wy net herhelje. De ferhalen oer de mûnen, dêr giet it ús om.’’ Banga hoorde dat Wijnja bezig was met het boek en bood zijn diensten aan. De twee kennen elkaar al langer, komen beiden uit het onderwijs, zijn gediplomeerd vrijwillig molenaar en zijn beiden onderscheiden door de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Banga is actief bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland en de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

Groot Fries Molenboek

Het Groot Fries Molenboek is een heerlijk bladerboek en een geweldig cadeau op verjaardagen en de aankomende feestdagen.

De prijs is € 42,95 exclusief verzendkosten. Het kan besteld worden via de website www.grootfriesmolenboek.nl

Lezen
sitebeheerGroot Fries Molenboek uitgekomen in jubileumjaar ’50 jaar, De Fryske Mole’

Friese Molendag 9 oktober

Geplaatst door sitebeheer on 8 oktober 2021

Zaterdag is het Friese Molendag!

Rijd, loop of fiets een mooie route en bewonder de molens in Fryslân!

De molens die speciaal draaien en open zijn voor publiek, staan genoemd op de website van Friese Molendagen.

 

 

Lezen
sitebeheerFriese Molendag 9 oktober