Ga naar de inhoud

ANBI

Stichting De Fryske Mole is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling

logo_ANBI

Een ANBI heeft belastingvoordelen: erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen wordt niet toegepast als dit door de instelling gebruikt wordt voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen periodieke giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De precieze voorwaarden staan op de website van de belastingdienst. 

Wilt u meer informatie over donateur worden, giften, legaten en belastingvoordeel bij schenken aan een ANBI-stichting, dan kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@defryskemole.nl

De gegevens die een ANBI moet publiceren staan hieronder vermeld:

 • Stichting De Fryske Mole
 • Bezoekadres: Emmakade NZ 59, 8921 AG Leeuwarden
 • Postadres: Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
 • Bankrekening: NL28 RABO 0134984072
 • RSIN/ fiscaal nr: 006357465
 • Kamer van Koophandel nr: 41001460

Onze doelstelling: “Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in de provincie Fryslân door het naar vermogen onderhouden en restaureren van de in eigendom zijnde molens. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt; zoals het laten draaien van de molens door gediplomeerde molenaars en de uitgifte van het kwartaalblad de Utskoat”.

Onderaan deze pagina, vindt u ons huidige beleidsplan, het meest recente jaarverslag, het ANBI-publicatieformulier en de financiële jaargegevens.

Bestuursleden:

 • dhr. S. Heldoorn, voorzitter
 • dhr. B. Potjer, penningmeester
 • dhr. J.J. Poorte, secretaris en onderhoudscoördinator
 • dhr. K. Munting, algemeen lid en onderhoudscoördinator
 • dhr. P. van der Velde, algemeen lid en onderhoudscoördinator

Coördinator en adviseurs

 • dhr. G. van Dijk, coördinator
 • dhr. G. van Reeuwijk, technisch adviseur
 • dhr. R. Hulshof, juridisch adviseur

Alle bestuursleden van stichting De Fryske Mole zetten zich belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting. Zij worden tegemoetgekomen met een kilometervergoeding voor de bestuursvergaderingen.

De coördinator wordt ingezet via het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân in verband met de dienstverlening Ondersteuning Particulier Initiatief. Administratieve ondersteuning en ondersteuning van de penningmeester is er vanuit Monumentenwacht Fryslân.

De vrijwillige molenaars zetten zich belangeloos en onbezoldigd in voor de stichting.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

ANBI formulier 2022

ANBI Formulier 2022

Beleidsplan 2017-2024:

Beleidsplan 2017-2024

Molenaar, vrijwilliger of donateur worden?

Lijkt het je leuk om actief mee te doen als molenaar? Of vind je het leuk om onze molens een helpende hand te bieden als vrijwilliger of donateur? Neem contact op met ons secretariaat. Want een helpende hand geven wij graag de hand.

© Stichting de Fryske Mole 2024