mei 2016

Alle berichten van mei 2016

Deelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)

Geplaatst door sitebeheer on juli 13, 2017

Molens met deelbare roeden blijven in de rust

juli 2017

De vier molens van De Fryske Mole met deelbare roeden blijven voorlopig uit voorzorg stilstaan. Het gaat om de Olifant (Burdaard), de Beabuorster Mole (Tjerkwerd), de Wynzer Mûne (Wyns) en de Stienhúster Mûne (Stiens). Bij vergelijkbare roeden zijn problemen vastgesteld. Onze stichting volgt met het stilzetten van deze molens het advies op van de Vereniging De Hollandsche Molen. Dit is in overleg met de betrokken molenaars besproken.

We willen de deelbare roeden zo snel mogelijk vervangen door roeden uit één stuk. Met de offerte van de aannemer wordt de aanvraag voor de financiële vergoeding bij de RCE ingediend. In principe kunnen wij dan starten met de werkzaamheden. Het is positief dat de minister financiële ondersteuning zal geven vanwege de extra kosten voor het vervanging van deelbare roeden. De planning is nog niet bekend aangezien alle gedupeerden in Nederland zo spoedig mogelijk de roeden willen vervangen kunnen de roedenmakers de vraag niet aan. Er is overleg met de betrokkenen over de volgorde / voorrang van verzoeken. Dit is lastig aangezien iedereen eerst wil.

Zolang de roeden niet zijn vervangen, wordt er niet gedraaid op de genoemde molens. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over de planning en spoedig kunnen starten met het vervangen van de roeden.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)