mei 2022

Alle berichten van mei 2022

Molenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Vereniging De Hollandsche Molen krijgt 2,5 miljoen euro voor het Molenfonds. Staatssecretaris Gunay Uslu (OCW) stelt het bedrag beschikbaar als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector.

Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is aangenaam verrast. “We zijn heel blij met deze hernieuwde erkenning van het Molenfonds waarin publiek en privaat geld is samengebracht. Met deze bijdrage kunnen we groot onderhoud blijven financieren, waarmee veel duurdere restauraties van molens kunnen worden voorkomen”.

Belangrijke rol

In een brief aan de Tweede Kamer betoogt Uslu dat het Molenfonds een belangrijke rol speelt in de specifieke zorg voor de 1.200 molens in Nederland. “Met deze middelen kan het fonds zijn werk continueren”.

Het toegezegde bedrag maakt deel uit van de structurele bijdrage van 135 miljoen die de staatssecretaris voor dit jaar beschikbaar stelt voor herstel van de culturele sector. “De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor enorme uitdagingen. De extra middelen zijn een steun in de rug”, aldus de bewindsvrouw.

Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Daardoor zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet.

Via het Molenfonds draagt de vereniging financieel bij aan restauratie en groot onderhoud. Naast de bijdrage van de overheid ontvangt het fonds geld van de VriendenLoterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C., de Gravin van Bylandtstichting en particuliere schenkers.

Het Molenfonds faciliteert crowdfundingprojecten van molenorganisaties en financiert projecten op het gebied van educatie en jongeren. Sinds de oprichting in 2015 heeft het ruim 5 miljoen euro geïnvesteerd in molenbehoud.

Foto: Onderhoud aan de Grote Geesterse Molen.

Lezen
sitebeheerMolenfonds krijgt extra steun van rijksoverheid

Enquête molenaars over Nationale Molendag

Geplaatst door sitebeheer on 27 mei 2022

Molenaars die meededen op Nationale Molendag 2022 kunnen een enquête invullen.

Hoe is het evenement geweest, hoe ging het met de landelijke PR en met het aanmelden voor de landelijke website? Wat ging er goed, wat kan er beter?  De Hollandsche Molen hoort het graag!

Voor de enquête: klik hier.

In de enquête kunnen molenaars ook aangeven of zij een online bijeenkomst over de Nationale Molendag willen bijwonen, op 15 juni. Dit is de kans om mee te praten en tips te geven voor de Molendag in 2023, het 50-jarige jubileumjaar van De Hollandsche Molen.

 

Lezen
sitebeheerEnquête molenaars over Nationale Molendag

Terpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie

Geplaatst door sitebeheer on 23 mei 2022

Op 17 mei is het bovenhuis van de Terpensmole afgenomen en naar de werkplaats van de aannemer gevaren voor restauratie.

Deze spinnenkopmolen staat bij IJlst, aan de Geau, het doorgaande water waar ook houtzaagmolen De Rat aan staat. De molen is in 1981 geheel nieuw opgericht en in Sneek aan de rondweg geplaatst. De molen is in 2011 verplaatst naar IJlst vanwege uitbreiding van het bedrijventerrein in Sneek, waar de molen stond. Op het bedrijventerrein kwam de molen teveel in de luwte te staan. Bij deze verplaatsing zijn geen werkzaamheden aan ondertoren en bovenhuis verricht. Het bovenhuis is momenteel door knaagkeveraantastingen sterk verzwakt. Alle slechte onderdelen worden hersteld.

Het werk wordt uitgevoerd door restauratiebedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek en de restauratie wordt begeleid door Van Reeuwijk Bouwmeesters uit Arum.

We verwachten dat we het bovenhuis eind van de zomer weer terug kunnen plaatsen, zodat de molen weer kan draaien en pronken op deze prachtige plek aan de Geau.

Restauratie Terpensmole afhalen gevlucht en boventoren mei 2022

foto’s: Rein van der Wal

Lezen
sitebeheerTerpensmole over het water naar werkplaats Sneek voor restauratie