oktober 2017

Alle berichten van oktober 2017

Culturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Geplaatst door sitebeheer on 19 oktober 2017

Bijna is het zover. Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. In het kader van Culturele hoofdstad 2018 staat er veel te gebeuren.

De provinciale pers maakt zich zorgen dat er geen goede toeristische kaart van Fryslân beschikbaar is. Gelukkig heeft de Stichting De Fryske Mole samen met het Gild Fryske Mounders onlangs zo’n kaart ontwikkeld.

Deze kaart geeft de locaties aan van de 132 nog bestaande molens in Fryslân met van elke molen een foto en adres, uitleg in woord en beeld over de verschillende Friese molens, weetjes over wiekenstanden en meer. Onze gedetailleerde kaart geeft goede mogelijkheden om een route uit te stippelen, fietsend of per auto door het mooie Friese landschap. Voor de topografische ondergrond van de kaart is gebruik gemaakt van de provinciale wegenonderlegger (provincie Fryslân). Alle Friese dorpen en steden staan erop. De molens staan vaak direct aan wandel- en fietspaden. Men kan zelf routes samenstellen aan de hand van de knooppunt routesystemen in de hele regio.

De Molenkaart is momenteel te verkrijgen bij een aantal recreatieve informatiepunten, op vele Friese molens en uiteraard via deze website.

We hebben de VVV’s en ANWB winkels op het spoor van onze kaart gezet. We hopen hiermee de molens extra te promoten en bezoekers een handje te helpen om mooi Fryslân te ontdekken.

 

Lezen
sitebeheerCulturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Regeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Geplaatst door sitebeheer on 19 oktober 2017

325 miljoen extra voor monumenten

Goed nieuws voor monumenten, waaronder molens. Het nieuwe kabinet trekt eenmalig voor monumenten, kunstwerken en archieven de komende vier jaar 325 miljoen euro extra uit. Daarmee kan onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Aldus een gedeelte uit de tekst van het regeerakkoord. In 2018 is 150 miljoen extra beschikbaar, in 2019 100 miljoen en de jaren daarna wordt dat gehalveerd. De FIM (Federatie instanthouding Monumenten) is hier hierover zeer verheugd.

Betekenis voor molenbehoud.

Wat kan dit extra geld nu betekenen voor molens? Twee jaar geleden heeft De Hollandsche Molen reeds geïnventariseerd wat er nodig is de komende tien jaar molens in goede staat te houden. Om dat te realiseren pleit de vereniging in de eerste plaats voor een verhoging van het SIM-budget (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor molens. Eigenaren zijn echt gebaat met een subsidiepercentage van minimaal 60% in plaats van de huidige 50%. De meeste eigenaren hebben te maken met een hoger eigenaarsaandeel vanwege de overgang van Brim (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)  naar SIM en dat stelt ze voor grote problemen.
Daarnaast is recentelijk uit een inventarisatie gebleken dat er nog steeds een restauratiebehoefte is bij molens: 13%, terwijl voor het rijk 10% de norm is. En de vereniging blijft aandacht vragen voor het groot onderhoud, om te voorkomen dat in de toekomst weer dure restauraties noodzakelijk zijn.

Molenfonds en groot onderhoud

Met het Molenfonds wordt groot onderhoud bij voorrang ondersteund en het zou goed zijn als de rijksoverheid dit voorbeeld volgt. Voor restauraties en groot onderhoud is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig.
Ten slotte vraagt De Hollandsche Molen aandacht voor de financiering van nevenbestemming bij molens, bv. molenwinkels, vraagt duurzaamheid bij bewoonde molens specifieke aandacht en is verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.

(Bron: De Hollandsche Molen)

Lezen
sitebeheerRegeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten