december 2018

Alle berichten van december 2018

Restauratie De Hond in Paesens gaat los

Geplaatst door sitebeheer on 7 december 2018

Molen De Hond net even buiten Moddergat en Paesens is een koren-pelmolen die dateert van 1861. De ‘Old Lady’ is nog steeds actief en maalt nog graan voor veevoer en vogelopvang. Maar alles heeft onderhoud nodig zo ook dit rijksmonument. Stichting De Fryske Môle heeft uit verschillende bronnen geld gegenereerd om nu het grote onderhoud aan te pakken. Op het programma staan:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van houtrot, schilderwerk
• Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil.
• Herstel 2 achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen)
• Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk

Met de restauratie, die in december zal beginnen en ongeveer een half jaar zal duren, wordt ook de pellerij van de Hond weer in ere hersteld.

Lezen
sitebeheerRestauratie De Hond in Paesens gaat los

Restauratie Miedemûne Holwerd van start

Geplaatst door sitebeheer on 7 december 2018

De Miedemûne in het hart van de Blijäer- en Holwerder polder wordt gerestaureerd. De poldermolen die dateert van 1855 is nog steeds actief en bij grote wateroverlast pompt ze als reservegemaal van het waterschap nog steeds haar vaartje leeg. Nog deze maand wordt begonnen met de restauratie van deze parel in het weidse land. De volgende onderdelen worden aangepakt:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van betonrot
• Herstel van voegwerk, windborden, heklatten, kluften en zwichtkleppen
• Schilderwerk

Stichting De Fryske Mole ontvangt voor deze restauratie steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Molenfonds en van de Provincie Fryslân.

 

Lezen
sitebeheerRestauratie Miedemûne Holwerd van start

RABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Geplaatst door sitebeheer on 6 december 2018

RABObank ZuidWest Friesland is actief in haar regio. Als financiële instelling ondersteunt ze verschillende projecten in dit deel van Fryslân. Voor de restauratie van de Aylvapoldermolen te Wommels een van de 42 molens in beheer bij de stichting ‘De Fryske Mole’ stelde ze een cheque van € 2.500,00 beschikbaar.

Een tevreden voorzitter van ‘De Fryske Mole’ de heer Schukken, links op de foto neemt de cheque in ontvangst samen met de andere gelukkigen.

Lezen
sitebeheerRABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels