nieuws

Deelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)

Geplaatst door sitebeheer on juli 13, 2017

Molens met deelbare roeden blijven in de rust

juli 2017

De vier molens van De Fryske Mole met deelbare roeden blijven voorlopig uit voorzorg stilstaan. Het gaat om de Olifant (Burdaard), de Beabuorster Mole (Tjerkwerd), de Wynzer Mûne (Wyns) en de Stienhúster Mûne (Stiens). Bij vergelijkbare roeden zijn problemen vastgesteld. Onze stichting volgt met het stilzetten van deze molens het advies op van de Vereniging De Hollandsche Molen. Dit is in overleg met de betrokken molenaars besproken.

We willen de deelbare roeden zo snel mogelijk vervangen door roeden uit één stuk. Met de offerte van de aannemer wordt de aanvraag voor de financiële vergoeding bij de RCE ingediend. In principe kunnen wij dan starten met de werkzaamheden. Het is positief dat de minister financiële ondersteuning zal geven vanwege de extra kosten voor het vervanging van deelbare roeden. De planning is nog niet bekend aangezien alle gedupeerden in Nederland zo spoedig mogelijk de roeden willen vervangen kunnen de roedenmakers de vraag niet aan. Er is overleg met de betrokkenen over de volgorde / voorrang van verzoeken. Dit is lastig aangezien iedereen eerst wil.

Zolang de roeden niet zijn vervangen, wordt er niet gedraaid op de genoemde molens. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over de planning en spoedig kunnen starten met het vervangen van de roeden.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden…..Hoe nu verder?(3)

Deelbare roeden…. Hoe nu verder?(2)

Geplaatst door sitebeheer on mei 21, 2017

Na heroverweging komt het bestuur van De Fryske Môle terug op het vorige bericht inzake het beperkt draaien met deelbare roeden.

Aanleiding tot deze beslissing is de commotie die is ontstaan over het wel laten draaien van de molens met deelbare roeden. Het RCE(Rijksdiens voor Cultureel Erfgoed) en ook onze zusterorganisatie DHM(De Hollandse Molen) hebben een dringend beroep op ons gedaan om op ons besluit terug te komen. Financiële risico’s en verzekeringstechnische problemen bij eventuele schade alsook maatschappelijk afbreukrisico is te groot om het door draaien te rechtvaardigen.

Om deze reden en om de collectiviteit in stand te houden heeft het bestuur besloten om in ieder geval tot 2 juni (Landelijk overleg over deelbare roeden) niet met de bewuste molens te draaien.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden…. Hoe nu verder?(2)

Deelbare roeden… Hoe nu verder?

Geplaatst door sitebeheer on mei 15, 2017

Het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft een persbericht laten uitgaan t.a.v. de “Deelbare roeden”. Conclusie: de roeden aan elkaar lassen of nieuwe roeden. Het ziet er wel naar uit dat de kosten voor de oplossing door het rijk worden gedragen. Maar voordat alle, mogelijke probleem gevende, roeden zijn vervangen of gelast zijn we vele maanden zo niet enkele jaren verder is.

Als bestuur van De Fryske Môle zijn we van mening dat de molenaars op onze molens zorgvuldig en vertrouwd met de molens omgaan. Daarnaast schatten wij in dat het risico voor onze molens met deelbare roeden klein is. Daarom kunnen onze molenaars, extreme krachten op de roedes mijdend door bijvoorbeeld met weinig zeil te draaien/ malen, de molens laten draaien.

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden… Hoe nu verder?

Deelbare roeden

Geplaatst door sitebeheer on april 15, 2017

Op vrijdag 7 april jl. vond in Amersfoort een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst was voor eigenaren met molens met deelbare roeden. De afgelopen weken is geconstateerd dat er problemen kunnen optreden met deze roeden. Reden voor de RCE en De Hollandsche Molen om de betreffende eigenaren te adviseren voorlopig niet met de betrokken molens te draaien. Het streven is erop gericht vóór Nationale Molendag duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke oplossingen van de problemen – vervangen van de roeden of repareren – en de daarmee gemoeide kosten.

Het bestuur van De Fryske Mole staat achter dit advies en in overleg met de molenaars wordt er voorlopig niet gedraaid met de betreffende molens.

Voor meer informatie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/molens-met-gebreken-staan-nog-stil

 

Lezen
sitebeheerDeelbare roeden

Westlandse Molendag 2017

Geplaatst door sitebeheer on januari 31, 2017

Westlandse molendag 2017

Op zaterdag 24 juni 2017 organiseren wij (de Westlandse molenaars)

alweer de 24e “Westlandse Molendag” (09.00- 17.00 uur),

waarbij meegedaan kan worden aan de volgende activiteiten: Fietstocht Ook dit jaar is het weer mogelijk om alle “Westlandse” molens per fiets te bezoeken.

U kunt starten bij elke deelnemende molen.

Fotowedstrijd

Er wordt op deze dag een fotowedstrijd georganiseerd.

Het is de bedoeling dat men op deze dag één of meerdere foto’s van een molen of molenonderdeel maakt.

Thema dit jaar is: (thema nog niet bekend) Meer informatie op de website.

Vaartocht

Dit jaar is het mogelijk om een aantal molens per rondvaartboot vanaf het water te bezichtigen en te bezoeken.

Activiteiten bij de molens

Koffie, thee en frisdrank: verkrijgbaar bij de Groeneveldse molen te Schipluiden. Werkende modelmolens: bij de Groeneveldse molen te Schipluiden. Kindertheater voorstelling in molen de Windlust te Wateringen.

Pannenkoeken: bij de korenmolen de Hoop te Maassluis.

Tentoonstelling in de korenmolen De Vier Winden te Monster.

Voor meer info over de molendag en de rondom de molens georganiseerde activiteiten, kunt u onze website bezoeken.

http://www.westlandsemolens.nl/westlandse_molendag_2017.htm

 

Lezen
sitebeheerWestlandse Molendag 2017

Een echt “Molenfeest”.

Geplaatst door sitebeheer on oktober 22, 2016

Voorzitter Wiepke Schukken was aanwezig bij het Landelijk ‘Molenfeest’ op 7 oktober in Wormer. Als Stichting de Fryske Mole ontving dhr. Schukken (links) van de BankGiro Loterij een cheque ter waarde van € 40.500 als bijdrage voor restauraties van drie van onze molens (in Schalsum, Marrum en Bolsward), die voor de komende jaren op de planning staan. Bij ons werk om de Friese molens in goede conditie te houden, is dit een onmisbare ondersteuning uit het molenbudget van de BankGiro Loterij.

Lezen
sitebeheerEen echt “Molenfeest”.

Molenaarschap genomineerd voor werelderfgoedlijst

Geplaatst door sitebeheer on december 3, 2015

Voor het eerst wordt er een Nederlandse traditie voorgedragen voor de internationale UNESCO-lijst met immaterieel erfgoed. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het molenaarschap genomineerd om aan te geven dat dit een traditie is die absoluut niet verloren mag gaan. Bussemaker deed dit bij de laatste krijtmolen van Nederland, D’Admiraal in Amsterdam.

Lezen
sitebeheerMolenaarschap genomineerd voor werelderfgoedlijst

De nieuwe molenkaart Fryslân is uit

Geplaatst door sitebeheer on oktober 15, 2015

Stichting De Fryske Mole en het Gild Fryske Mounders hebben naar een ontwerp van Kenniscentrum Communicatie van de NHL Hogeschool te Leeuwarden deze fraaie en informative kaart tot stand gebracht.
Deze kaart met 132 molens in Fryslân geeft een beeld hoe men voor waterbeheersing en industrie gebruik maakte van de wind. De verhalen van de verschillende molens verbergen een rijke geschiedenis soms al van voor de middeleeuwen.
Heeft u belangstelling? Binnenkort is de molenkaart voor € 2,50 bij vele molens verkrijgbaar.
Ook verkrijgbaar via De Fryske Mole. Hiervoor kunt u een mail met uw gegevens sturen naar: secretaris@defryskemole.nl

Lezen
sitebeheerDe nieuwe molenkaart Fryslân is uit