nieuws

Roeden en vijzel uit Miedemûne in restauratie

Geplaatst door sitebeheer on maart 1, 2019

De Miedemûne bij Holwerd moet haar roeden en de vijzel even missen. Deze zijn met een grote kraan uitgehaald voor restauratie in de werkplaats van aannemer Jellema. De restauratie is één van de twee restauraties die met extra rijksbudget uit 2018 gerealiseerd worden. De andere molen waar ook een grote restauratie van start is, is onze Koren- en pelmolen De Hond bij Paesens.

Miedemûne restauratie in volle gang, Foto W. Schukken

Miedemûne restauratie bouwbord, Foto W. Schukken

Lezen
sitebeheerRoeden en vijzel uit Miedemûne in restauratie

Restauratie De Hond in Paesens gaat los

Geplaatst door sitebeheer on december 7, 2018

Molen De Hond net even buiten Moddergat en Paesens is een koren-pelmolen die dateert van 1861. De ‘Old Lady’ is nog steeds actief en maalt nog graan voor veevoer en vogelopvang. Maar alles heeft onderhoud nodig zo ook dit rijksmonument. Stichting De Fryske Môle heeft uit verschillende bronnen geld gegenereerd om nu het grote onderhoud aan te pakken. Op het programma staan:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van houtrot, schilderwerk
• Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil.
• Herstel 2 achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen)
• Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk

Met de restauratie, die in december zal beginnen en ongeveer een half jaar zal duren, wordt ook de pellerij van de Hond weer in ere hersteld.

Lezen
sitebeheerRestauratie De Hond in Paesens gaat los

Restauratie Miedemûne Holwerd van start

Geplaatst door sitebeheer on december 7, 2018

De Miedemûne in het hart van de Blijäer- en Holwerder polder wordt gerestaureerd. De poldermolen die dateert van 1855 is nog steeds actief en bij grote wateroverlast pompt ze als reservegemaal van het waterschap nog steeds haar vaartje leeg. Nog deze maand wordt begonnen met de restauratie van deze parel in het weidse land. De volgende onderdelen worden aangepakt:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van betonrot
• Herstel van voegwerk, windborden, heklatten, kluften en zwichtkleppen
• Schilderwerk

Stichting De Fryske Mole ontvangt voor deze restauratie steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Molenfonds en van de Provincie Fryslân.

 

Lezen
sitebeheerRestauratie Miedemûne Holwerd van start

RABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Geplaatst door sitebeheer on december 6, 2018

RABObank ZuidWest Friesland is actief in haar regio. Als financiële instelling ondersteunt ze verschillende projecten in dit deel van Fryslân. Voor de restauratie van de Aylvapoldermolen te Wommels een van de 42 molens in beheer bij de stichting ‘De Fryske Mole’ stelde ze een cheque van € 2.500,00 beschikbaar.

Een tevreden voorzitter van ‘De Fryske Mole’ de heer Schukken, links op de foto neemt de cheque in ontvangst samen met de andere gelukkigen.

Lezen
sitebeheerRABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Buren op bezoek

Geplaatst door sitebeheer on september 28, 2018

De molens bij Achlum en Stiens hebben op 22 september bezoek gehad van de bewoners van de dorpen uit de omgeving. Met ondersteuning van de molenaars en een bijdrage uit het budget ‘Losse Fearren’ van Wonen Noordwest-Friesland kon stichting De Fryske Mole een gezellige middag organiseren. De ‘buren’ hielpen met klusjes op de molen en het plaatsen van een vlaggenmast. De Burendag werd afgesloten met koffie en uitleg over de molen.

In Stiens was buurtvereniging Stienservaart extra goed vertegenwoordigd. Bij de Achlumer Mole staat naast de molen nog een prachtig molenaarshuis. Wie deze molen bezoekt, respecteert de rustige sfeer rondom molen en molenhuis.

De vlag kan wapperen! De molenaar geeft met de vlag aan dat hij of zij er is en buurtgenoten welkom zijn om bij de molen te kijken, te helpen en elkaar te ontmoeten. 

Lezen
sitebeheerBuren op bezoek

Burendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!

Geplaatst door sitebeheer on september 12, 2018

Wij nodigen buren en andere inwoners uit de omgeving van de Achlumer Mole bij Achlum en van de Stienhúster Mûne bij Stiens uit om tijdens Burendag zaterdag 22 september samen met de molenaars de handen uit de mouwen te steken.

Bij beide molens zijn kleine klusjes te doen. Er wordt een oude vlaggenmast opgeknapt en bij de molen geplaatst, zodat voor voorbijgangers (ommetje voor de buurt) duidelijk is dat de molenaar er is en dat zij welkom zijn. Ook de verbinding tussen het dorp en de molen wordt aangepakt en het terrein rond de molen weer opgeknapt om tijdens draaidagen publiek te kunnen ontvangen.

De vrijwilligers krijgen van de molenaar een educatieve molenaarsles als blijk van waardering en de middag wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken bij de molen.

Aanmelden is niet nodig. Kom op zaterdag 22 september van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de molen. Welkom!

  • De Achlumer Mole,  Hitzumerweg 3, 8806 TR Achlum
  • De Stienhúster Mûne, Wurgedyk 18, 9051 LE Stiens

Vragen? Bel Marleen Pennewaard van De Fryske Mole (06) 12049663 of de molenaar van de Stienhúster Mûne, Marianne de Jongh (06) 45480640

Lezen
sitebeheerBurendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!

De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Geplaatst door sitebeheer on juni 24, 2018

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

(foto De Hond, Paesens: Siebe Wiersma)

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Gerben Wijnja geëerd met lintje

Geplaatst door sitebeheer on april 27, 2018

Gerben Wijnja uit Tjerkwerd is op 26 april tijdens ‘de lintjesregen’ in de Martinikerk in Sneek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen sprak respect uit voor zijn inspanningen als molenaar, schrijver, redacteur, onderwijzer, dorpsman en vrijwilliger in vele besturen. Het bestuur van De Fryske Mole had het initiatief genomen samen met het Gild Fryske Mounders voor het lintje voor Utskoat-voorman Wijnja. De besturen en betrokkenen zijn tevreden dat het gelukt is Gerben te verrassen en de eer te geven die hij verdient om wat hij voor de Friese molenwereld betekent.

Lezen
sitebeheerGerben Wijnja geëerd met lintje

NL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Geplaatst door sitebeheer on maart 13, 2018

10 maart: NL DOET  op koren- en pelmolen te Paesens.

Wat een succes! 5 Vrijwilligers zijn druk bezig geweest de molen een fikse schoonmaakbeurt te geven. Dit is prima geslaagd, zowel van binnen als van buiten.

Een geweldige actie en wat ziet het er goed uit! Bovendien was het hartstikke gezellig en natuurlijk ontbraken koffie, koek en broodjes niet. Grote dank en waardering voor deze harde werkers. Deze actie is voor herhaling vatbaar.

 

 

 

Lezen
sitebeheerNL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.

Geplaatst door sitebeheer on februari 1, 2018

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘Pom-status’.

Op 26 januari jl. heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stichting De Fryske Mole aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status). Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die deze status krijgt. Verder hebben in Noord-Nederland alleen de stichting Oude Groninger Kerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken deze status.

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als ‘grote’ monumentenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht. Voorzitter Wiepke Schukken van stichting De Fryske Mole is zeer  ingenomen met de aanwijzing. “Hier mogen we trots op zijn. Het is een belangrijke blijk van vertrouwen en een mooie bevestiging van onze visie en beleid op het gebied van instandhouding van de molens in de provincie Fryslân. Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de oprichting van De Fryske Mole in 1970 hebben bereikt. Maar zeker ook een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan”.

Om als POM-organisatie aangemerkt te worden moest de De Fryske Mole aantonen:

  • een statutaire doelstelling te hebben tot instandhouding van cultureel erfgoed;
  • dat de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden is geborgd;
  • dat de professionele omgang met beschermde monumenten structureel en consequent is;
  • dat de stichting een financieel stabiel beleid voert;
  • dat het merendeel van de monumenten er goed bijstaat.

Voor De Fryske Mole biedt de status voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie van de molens:

  • voor al de 42 molens kan in het vervolg en tegelijkertijd en (administratief) eenvoudiger subsidie worden aangevraagd en wordt het verantwoordingstraject eenvoudiger;
  • daarnaast krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status voorrang als sprake is van een tekort aan subsidie;
  • misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat De Fryske Mole de verleende subsidie mag inzetten bij die molens die dat het hardst nodig hebben. De organisatie mag en kan  daarmee schuiven met de subsidiegelden.

De rijksoverheid verwacht van De Fryske Mole dat zij actief bijdraagt aan het verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen-)organisaties zoveel mogelijk te helpen zich verder te professionaliseren.

Voor meer informatie:

Wiepke Schukken, 06-10629398

Voorzitter stichting ‘De Fryske Mole’

e-mail: wschukken@defryskemole.nl

 

 

 

 

Lezen
sitebeheerStichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.