nieuws

De Bullemûne weer onder de kap

Geplaatst door sitebeheer on april 25, 2019

De Bullemûne bij Lekkum, één van de poldermolens van onze stichting De Fryske Mole, is in restauratie. Tijdens de restauratie bleek dat er geen fundering aanwezig was, waardoor met spoed de kap moest worden afgenomen om het gewicht te reduceren. Er is inmiddels een palenfundering aangebracht en de kap is op de grond naast de molen gerestaureerd en vandaag teruggeplaatst op de molen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Jellema Molenbouw uit Burdaard. De kosten bedragen ca. € 150.000,-. De roeden worden spoedig aangebracht waarna de molen weer dienst kan doen als hulpbemaling voor Wetterskip Fryslân bij extreem hoge waterstanden.

Lezen
sitebeheerDe Bullemûne weer onder de kap

NLDoet: Picknicktafel mooie aanvulling op molenerf

Geplaatst door sitebeheer on maart 22, 2019

Bij een frisse wind en stevige buien is op zaterdag 16 maart hard gewerkt door de molenaars en meer vrijwilligers bij onze molens de Slachdykster Mûne en de Skalsumer Mole.

NLDoet 16 maart 2019

NLDoet 16 maart 2019

De Fryske Mole organiseerde weer een klusdag in het kader van NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdag. Met een bijdrage van het Oranjefonds was het mogelijk om deze actie te organiseren en een extra aanschaf te doen. Nu prijkt op elke ‘molenpolle’ een mooie picknicktafel.

Skalsumer Mole NLDoet

Skalsumer Mole NLDoet

Molenaar Durk Piersma: “Tot nu toe zetten wij wel eens een tafel met stoelen buiten. Deze tafel kan blijven staan, dat is veel praktischer”. De klusdag is geslaagd, met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. We wensen de molenaars, wandelaars en molenliefhebbers die langskomen een mooie plek om rustig te genieten van de molen en de omgeving.

Foto’s D. Piersma en M. Nooi

Skalsumer Mole interview Eenhoorn

Skalsumer Mole interview Eenhoorn

Radio Eenhoorn heeft op 16 maart een item gemaakt bij de Skalsumer Mole. Dit is uitgezonden in het middagprogramma.

Luister hiernaar via deze link!

Lezen
sitebeheerNLDoet: Picknicktafel mooie aanvulling op molenerf

NLdoet: picknicktafel-klus zaterdag 16 maart bij de Slachdykster, tussen Stiens en Alde Leie

Geplaatst door sitebeheer on maart 8, 2019

Bij de Slachdykster Mûne, tussen Stiens, Finkum en Alde Leie is een picknicktafel nog een grote wens. Dit wordt een fijne plek voor pauze voor de molenaars en voorbijgangers. Tijdens de nationale klusdag NLdoet op zaterdag 16 maart willen we deze wens realiseren. Materiaal, gereedschap en koffie met wat lekkers regelen wij. Komt u helpen?

Inschrijven kan via de website van NLdoet (klik hier). De klus zou ’s middags zijn, maar is door omstandigheden verplaatst naar de ochtend, vanaf 9.30 uur!
De molen is te bereiken via een pad door het weiland vanaf de Leijester Hegedyk (dit is te begaan als het land niet te nat is) en ook vanaf de Slachtedijk, bij 1a, vanuit Stiens.

Meer informatie via molenaar Johan Nooi (06-22927970) of Marleen Pennewaard van De Fryske Mole (06-12049663).

 

Lezen
sitebeheerNLdoet: picknicktafel-klus zaterdag 16 maart bij de Slachdykster, tussen Stiens en Alde Leie

NLdoet: kom 16 maart klussen in Schalsum, een picknicktafel op het molenerf

Geplaatst door sitebeheer on maart 8, 2019

De Fryske Mole doet dit jaar op zaterdag 16 maart mee aan NLdoet. Bij de Skalsumer Mole bij Schalsum zullen vrijwilligers aan de slag gaan om een picknicktafel te maken. Een mooie picknicktafel bij de molen wordt een plek om te genieten van de molen en de omgeving, voor de vrijwillige molenaars, voorbijgangers en molenliefhebbers.

Wie zin heeft om te helpen en met elkaar een gezellige middag bij de molen te beleven, kan zich inschrijven via de website van NLdoet (klik hier). Gewoon even komen buurten op 16 maart kan natuurlijk ook. De klus is tussen 13.30 en 16.30 uur. De koffie staat klaar!

Het adres is: Rijksstraatweg 9A, Schalsum.
Meer informatie via molenaar Durk Piersma (06-23408164) of Marleen Pennewaard van De Fryske Mole (06-12049663).

Lezen
sitebeheerNLdoet: kom 16 maart klussen in Schalsum, een picknicktafel op het molenerf

Roeden en vijzel uit Miedemûne in restauratie

Geplaatst door sitebeheer on maart 1, 2019

De Miedemûne bij Holwerd moet haar roeden en de vijzel even missen. Deze zijn met een grote kraan uitgehaald voor restauratie in de werkplaats van aannemer Jellema. De restauratie is één van de twee restauraties die met extra rijksbudget uit 2018 gerealiseerd worden. De andere molen waar ook een grote restauratie van start is, is onze Koren- en pelmolen De Hond bij Paesens.

Miedemûne restauratie in volle gang, Foto W. Schukken

Miedemûne restauratie bouwbord, Foto W. Schukken

Lezen
sitebeheerRoeden en vijzel uit Miedemûne in restauratie

Restauratie De Hond in Paesens gaat los

Geplaatst door sitebeheer on december 7, 2018

Molen De Hond net even buiten Moddergat en Paesens is een koren-pelmolen die dateert van 1861. De ‘Old Lady’ is nog steeds actief en maalt nog graan voor veevoer en vogelopvang. Maar alles heeft onderhoud nodig zo ook dit rijksmonument. Stichting De Fryske Môle heeft uit verschillende bronnen geld gegenereerd om nu het grote onderhoud aan te pakken. Op het programma staan:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van houtrot, schilderwerk
• Herstel van de roeden, de pelkuip, het luiwerk en spil.
• Herstel 2 achtkantstijlen (de hoekbalken van de molen)
• Herstelwerkzaamheden aan de stelling en raamwerk

Met de restauratie, die in december zal beginnen en ongeveer een half jaar zal duren, wordt ook de pellerij van de Hond weer in ere hersteld.

Lezen
sitebeheerRestauratie De Hond in Paesens gaat los

Restauratie Miedemûne Holwerd van start

Geplaatst door sitebeheer on december 7, 2018

De Miedemûne in het hart van de Blijäer- en Holwerder polder wordt gerestaureerd. De poldermolen die dateert van 1855 is nog steeds actief en bij grote wateroverlast pompt ze als reservegemaal van het waterschap nog steeds haar vaartje leeg. Nog deze maand wordt begonnen met de restauratie van deze parel in het weidse land. De volgende onderdelen worden aangepakt:

• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van betonrot
• Herstel van voegwerk, windborden, heklatten, kluften en zwichtkleppen
• Schilderwerk

Stichting De Fryske Mole ontvangt voor deze restauratie steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Molenfonds en van de Provincie Fryslân.

 

Lezen
sitebeheerRestauratie Miedemûne Holwerd van start

RABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Geplaatst door sitebeheer on december 6, 2018

RABObank ZuidWest Friesland is actief in haar regio. Als financiële instelling ondersteunt ze verschillende projecten in dit deel van Fryslân. Voor de restauratie van de Aylvapoldermolen te Wommels een van de 42 molens in beheer bij de stichting ‘De Fryske Mole’ stelde ze een cheque van € 2.500,00 beschikbaar.

Een tevreden voorzitter van ‘De Fryske Mole’ de heer Schukken, links op de foto neemt de cheque in ontvangst samen met de andere gelukkigen.

Lezen
sitebeheerRABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Buren op bezoek

Geplaatst door sitebeheer on september 28, 2018

De molens bij Achlum en Stiens hebben op 22 september bezoek gehad van de bewoners van de dorpen uit de omgeving. Met ondersteuning van de molenaars en een bijdrage uit het budget ‘Losse Fearren’ van Wonen Noordwest-Friesland kon stichting De Fryske Mole een gezellige middag organiseren. De ‘buren’ hielpen met klusjes op de molen en het plaatsen van een vlaggenmast. De Burendag werd afgesloten met koffie en uitleg over de molen.

In Stiens was buurtvereniging Stienservaart extra goed vertegenwoordigd. Bij de Achlumer Mole staat naast de molen nog een prachtig molenaarshuis. Wie deze molen bezoekt, respecteert de rustige sfeer rondom molen en molenhuis.

De vlag kan wapperen! De molenaar geeft met de vlag aan dat hij of zij er is en buurtgenoten welkom zijn om bij de molen te kijken, te helpen en elkaar te ontmoeten. 

Lezen
sitebeheerBuren op bezoek

Burendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!

Geplaatst door sitebeheer on september 12, 2018

Wij nodigen buren en andere inwoners uit de omgeving van de Achlumer Mole bij Achlum en van de Stienhúster Mûne bij Stiens uit om tijdens Burendag zaterdag 22 september samen met de molenaars de handen uit de mouwen te steken.

Bij beide molens zijn kleine klusjes te doen. Er wordt een oude vlaggenmast opgeknapt en bij de molen geplaatst, zodat voor voorbijgangers (ommetje voor de buurt) duidelijk is dat de molenaar er is en dat zij welkom zijn. Ook de verbinding tussen het dorp en de molen wordt aangepakt en het terrein rond de molen weer opgeknapt om tijdens draaidagen publiek te kunnen ontvangen.

De vrijwilligers krijgen van de molenaar een educatieve molenaarsles als blijk van waardering en de middag wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken bij de molen.

Aanmelden is niet nodig. Kom op zaterdag 22 september van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de molen. Welkom!

  • De Achlumer Mole,  Hitzumerweg 3, 8806 TR Achlum
  • De Stienhúster Mûne, Wurgedyk 18, 9051 LE Stiens

Vragen? Bel Marleen Pennewaard van De Fryske Mole (06) 12049663 of de molenaar van de Stienhúster Mûne, Marianne de Jongh (06) 45480640

Lezen
sitebeheerBurendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!