nieuws

RABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Geplaatst door sitebeheer on december 6, 2018

RABObank ZuidWest Friesland is actief in haar regio. Als financiële instelling ondersteunt ze verschillende projecten in dit deel van Fryslân. Voor de restauratie van de Aylvapoldermolen te Wommels een van de 42 molens in beheer bij de stichting ‘De Fryske Mole’ stelde ze een cheque van € 2.500,00 beschikbaar.

Een tevreden voorzitter van ‘De Fryske Mole’ de heer Schukken, links op de foto neemt de cheque in ontvangst samen met de andere gelukkigen.

Lezen
sitebeheerRABObank ‘stipet’ restauratie Aylvapoldermole te Wommels

Buren op bezoek

Geplaatst door sitebeheer on september 28, 2018

De molens bij Achlum en Stiens hebben op 22 september bezoek gehad van de bewoners van de dorpen uit de omgeving. Met ondersteuning van de molenaars en een bijdrage uit het budget ‘Losse Fearren’ van Wonen Noordwest-Friesland kon stichting De Fryske Mole een gezellige middag organiseren. De ‘buren’ hielpen met klusjes op de molen en het plaatsen van een vlaggenmast. De Burendag werd afgesloten met koffie en uitleg over de molen.

In Stiens was buurtvereniging Stienservaart extra goed vertegenwoordigd. Bij de Achlumer Mole staat naast de molen nog een prachtig molenaarshuis. Wie deze molen bezoekt, respecteert de rustige sfeer rondom molen en molenhuis.

De vlag kan wapperen! De molenaar geeft met de vlag aan dat hij of zij er is en buurtgenoten welkom zijn om bij de molen te kijken, te helpen en elkaar te ontmoeten. 

Lezen
sitebeheerBuren op bezoek

Burendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!

Geplaatst door sitebeheer on september 12, 2018

Wij nodigen buren en andere inwoners uit de omgeving van de Achlumer Mole bij Achlum en van de Stienhúster Mûne bij Stiens uit om tijdens Burendag zaterdag 22 september samen met de molenaars de handen uit de mouwen te steken.

Bij beide molens zijn kleine klusjes te doen. Er wordt een oude vlaggenmast opgeknapt en bij de molen geplaatst, zodat voor voorbijgangers (ommetje voor de buurt) duidelijk is dat de molenaar er is en dat zij welkom zijn. Ook de verbinding tussen het dorp en de molen wordt aangepakt en het terrein rond de molen weer opgeknapt om tijdens draaidagen publiek te kunnen ontvangen.

De vrijwilligers krijgen van de molenaar een educatieve molenaarsles als blijk van waardering en de middag wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken bij de molen.

Aanmelden is niet nodig. Kom op zaterdag 22 september van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de molen. Welkom!

  • De Achlumer Mole,  Hitzumerweg 3, 8806 TR Achlum
  • De Stienhúster Mûne, Wurgedyk 18, 9051 LE Stiens

Vragen? Bel Marleen Pennewaard van De Fryske Mole (06) 12049663 of de molenaar van de Stienhúster Mûne, Marianne de Jongh (06) 45480640

Lezen
sitebeheerBurendag 22 september: in Stiens en Achlum de vlag in top!

De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Geplaatst door sitebeheer on juni 24, 2018

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

(foto De Hond, Paesens: Siebe Wiersma)

Lezen
sitebeheerDe Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

Gerben Wijnja geëerd met lintje

Geplaatst door sitebeheer on april 27, 2018

Gerben Wijnja uit Tjerkwerd is op 26 april tijdens ‘de lintjesregen’ in de Martinikerk in Sneek benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Waarnemend burgemeester Magda Berndsen-Jansen sprak respect uit voor zijn inspanningen als molenaar, schrijver, redacteur, onderwijzer, dorpsman en vrijwilliger in vele besturen. Het bestuur van De Fryske Mole had het initiatief genomen samen met het Gild Fryske Mounders voor het lintje voor Utskoat-voorman Wijnja. De besturen en betrokkenen zijn tevreden dat het gelukt is Gerben te verrassen en de eer te geven die hij verdient om wat hij voor de Friese molenwereld betekent.

Lezen
sitebeheerGerben Wijnja geëerd met lintje

NL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Geplaatst door sitebeheer on maart 13, 2018

10 maart: NL DOET  op koren- en pelmolen te Paesens.

Wat een succes! 5 Vrijwilligers zijn druk bezig geweest de molen een fikse schoonmaakbeurt te geven. Dit is prima geslaagd, zowel van binnen als van buiten.

Een geweldige actie en wat ziet het er goed uit! Bovendien was het hartstikke gezellig en natuurlijk ontbraken koffie, koek en broodjes niet. Grote dank en waardering voor deze harde werkers. Deze actie is voor herhaling vatbaar.

 

 

 

Lezen
sitebeheerNL DOET. Een enthousiaste aktie op koren- en pelmolen te Paesens

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.

Geplaatst door sitebeheer on februari 1, 2018

Stichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘Pom-status’.

Op 26 januari jl. heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stichting De Fryske Mole aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM-status). Stichting De Fryske Mole is de tweede molenstichting in Nederland die deze status krijgt. Verder hebben in Noord-Nederland alleen de stichting Oude Groninger Kerken en de stichting Alde Fryske Tsjerken deze status.

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als ‘grote’ monumentenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar rijksmonumentale molens, op een professionele wijze verricht. Voorzitter Wiepke Schukken van stichting De Fryske Mole is zeer  ingenomen met de aanwijzing. “Hier mogen we trots op zijn. Het is een belangrijke blijk van vertrouwen en een mooie bevestiging van onze visie en beleid op het gebied van instandhouding van de molens in de provincie Fryslân. Wij zien het als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de oprichting van De Fryske Mole in 1970 hebben bereikt. Maar zeker ook een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan”.

Om als POM-organisatie aangemerkt te worden moest de De Fryske Mole aantonen:

  • een statutaire doelstelling te hebben tot instandhouding van cultureel erfgoed;
  • dat de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden is geborgd;
  • dat de professionele omgang met beschermde monumenten structureel en consequent is;
  • dat de stichting een financieel stabiel beleid voert;
  • dat het merendeel van de monumenten er goed bijstaat.

Voor De Fryske Mole biedt de status voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie van de molens:

  • voor al de 42 molens kan in het vervolg en tegelijkertijd en (administratief) eenvoudiger subsidie worden aangevraagd en wordt het verantwoordingstraject eenvoudiger;
  • daarnaast krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status voorrang als sprake is van een tekort aan subsidie;
  • misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat De Fryske Mole de verleende subsidie mag inzetten bij die molens die dat het hardst nodig hebben. De organisatie mag en kan  daarmee schuiven met de subsidiegelden.

De rijksoverheid verwacht van De Fryske Mole dat zij actief bijdraagt aan het verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen-)organisaties zoveel mogelijk te helpen zich verder te professionaliseren.

Voor meer informatie:

Wiepke Schukken, 06-10629398

Voorzitter stichting ‘De Fryske Mole’

e-mail: wschukken@defryskemole.nl

 

 

 

 

Lezen
sitebeheerStichting De Fryske Mole krijgt belangrijke ‘POM-status’.

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Geplaatst door sitebeheer on december 8, 2017

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO Dit is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam werd op 7 december een speciale persconferentie gehouden. Daarbij waren ook veel molenaars aanwezig, die nadat de molen in de vreugd was gezet,  het nieuws juichend verwelkomden. Na het bekend worden van het nieuws werden in het hele land molens in de vreugdestand gezet. Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. “Plaatsing op de Representatieve lijst betekent belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

Lezen
sitebeheerMolenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Culturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

Bijna is het zover. Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. In het kader van Culturele hoofdstad 2018 staat er veel te gebeuren.

De provinciale pers maakt zich zorgen dat er geen goede toeristische kaart van Fryslân beschikbaar is. Gelukkig heeft de Stichting De Fryske Mole samen met het Gild Fryske Mounders onlangs zo’n kaart ontwikkeld.

Deze kaart geeft de locaties aan van de 132 nog bestaande molens in Fryslân met van elke molen een foto en adres, uitleg in woord en beeld over de verschillende Friese molens, weetjes over wiekenstanden en meer. Onze gedetailleerde kaart geeft goede mogelijkheden om een route uit te stippelen, fietsend of per auto door het mooie Friese landschap. Voor de topografische ondergrond van de kaart is gebruik gemaakt van de provinciale wegenonderlegger (provincie Fryslân). Alle Friese dorpen en steden staan erop. De molens staan vaak direct aan wandel- en fietspaden. Men kan zelf routes samenstellen aan de hand van de knooppunt routesystemen in de hele regio.

De Molenkaart is momenteel te verkrijgen bij een aantal recreatieve informatiepunten, op vele Friese molens en uiteraard via deze website.

We hebben de VVV’s en ANWB winkels op het spoor van onze kaart gezet. We hopen hiermee de molens extra te promoten en bezoekers een handje te helpen om mooi Fryslân te ontdekken.

 

Lezen
sitebeheerCulturele Hoofdstad 2018….. De Friese molenkaart helpt u op stap

Regeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten

Geplaatst door sitebeheer on oktober 19, 2017

325 miljoen extra voor monumenten

Goed nieuws voor monumenten, waaronder molens. Het nieuwe kabinet trekt eenmalig voor monumenten, kunstwerken en archieven de komende vier jaar 325 miljoen euro extra uit. Daarmee kan onder andere geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Aldus een gedeelte uit de tekst van het regeerakkoord. In 2018 is 150 miljoen extra beschikbaar, in 2019 100 miljoen en de jaren daarna wordt dat gehalveerd. De FIM (Federatie instanthouding Monumenten) is hier hierover zeer verheugd.

Betekenis voor molenbehoud.

Wat kan dit extra geld nu betekenen voor molens? Twee jaar geleden heeft De Hollandsche Molen reeds geïnventariseerd wat er nodig is de komende tien jaar molens in goede staat te houden. Om dat te realiseren pleit de vereniging in de eerste plaats voor een verhoging van het SIM-budget (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor molens. Eigenaren zijn echt gebaat met een subsidiepercentage van minimaal 60% in plaats van de huidige 50%. De meeste eigenaren hebben te maken met een hoger eigenaarsaandeel vanwege de overgang van Brim (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)  naar SIM en dat stelt ze voor grote problemen.
Daarnaast is recentelijk uit een inventarisatie gebleken dat er nog steeds een restauratiebehoefte is bij molens: 13%, terwijl voor het rijk 10% de norm is. En de vereniging blijft aandacht vragen voor het groot onderhoud, om te voorkomen dat in de toekomst weer dure restauraties noodzakelijk zijn.

Molenfonds en groot onderhoud

Met het Molenfonds wordt groot onderhoud bij voorrang ondersteund en het zou goed zijn als de rijksoverheid dit voorbeeld volgt. Voor restauraties en groot onderhoud is jaarlijks 5 miljoen euro extra nodig.
Ten slotte vraagt De Hollandsche Molen aandacht voor de financiering van nevenbestemming bij molens, bv. molenwinkels, vraagt duurzaamheid bij bewoonde molens specifieke aandacht en is verdere ondersteuning van vrijwilligerswerk noodzakelijk.

(Bron: De Hollandsche Molen)

Lezen
sitebeheerRegeerakkoord: 325 miljoen extra voor monumenten